Menu

Rozwiązania dla przemysłu

Rozwiązania dla przemysłu

Gospodarka odpadami to jedno z kluczowych zagadnień współczesnego świata. Zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów przemysłowych oraz właściwy nadzór nad całością tego procesu stanowi jedną ze specjalizacji SIGLO.  

SIGLO oferuje kompleksową obsługę logistyczną i operacyjną dla firm wytwarzających odpady w procesach produkcyjnych.

Przed podjęciem współpracy dokonana zostaje szczegółowa ocena potrzeb logistycznych, operacyjnych i magazynowych oraz jej wpływu na środowisko. Po spełnieniu obowiązujących norm i przepisów, system recyklingu zostaje wdrożony.

SIGLO zapewnia rozwiązania w zakresie recyklingu szerokiej gamy odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Spółka posiada wykwalifikowany personel oraz własne zaplecze logistyczne, w tym środki transportu i specjalistyczne kontenery na odpady.

i_rozwiazania_dla_przemyslu-kadr

SIGLO oferuje kompleksową obsługę logistyczną i operacyjną dla firm wytwarzających odpady w procesach produkcyjnych.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!