Menu

Pozwolenia

Pozwolenia

SIGLO prowadzi działalność w zakresie przetwarzania odpadów w oparciu o Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 roku oraz Ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku.

Decyzjami nr 91/14/PŚ.O, 104/2014 oraz 406/2015 Spółka posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recykling kabli, podzespołów elektronicznych oraz tworzyw sztucznych.

SIGLO posiada status recyklera metodami odzysku R4, R5 i R12 oraz – na mocy posiadanych zezwoleń – Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Spółka zarejestrowana jest w rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod numerem E0012902ZPR.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!