Menu

Projekty UE

Projekty UE

Siglo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pt.: „Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek firmy Siglo Sp. z o.o. dotyczący sposobu recyklingu i odzysku surowców z maszyn, urządzeń i odpadów RTV i AGD oraz linii technologicznej do realizacji tego sposobu”.

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku dotyczącego sposobu recyklingu i odzysku surowców z maszyn, urządzeń i odpadów RTV i AGD oraz linii technologicznej do realizacji tego sposobu objętego zgłoszeniem patentowym nr. P.419842, nadanym przez Urząd Patentowy RP w dniu 16 grudnia 2016 roku. Zamierzeniem Wnioskodawcy jest uzyskanie ochrony patentowej w trybie patentu europejskiego w następujących krajach: Francja, Wielka Brytania, Niemcy.

Projekt składa się z dwóch zadań obejmujących następujące działania:
1. Zgłoszenie patentowe w Trybie Patentu Europejskiego;
2. Walidacja w wybranych krajach będących stronami konwencji o patencie europejskim tj.: Francja, Wielka Brytania oraz Niemcy.

Realizacja projektu pozwoli na złożenie wniosków patentowych w trzech krajach (wskazanych powyżej) wytypowanych przez Wnioskodawcę ze względu na największe nagromadzenie na ich terenie firm z potencjałem do skopiowania linii technologicznej na wzór wynalazku Wnioskodawcy.

Wydatki ogółem: 53.500,95 zł.
Poziom dofinansowania: 23.356,25 zł.

UE_GrayFlag

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!