Menu

Prace badawczo-rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe

Podstawy filozofii działań SIGLO zostały ukształtowane w oparciu o działania zmierzające do poprawy efektywności procesów przetwarzania odpadów. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oraz wdrażania procesów przemysłowych recyklingu o wysokim poziomie innowacyjności  wspierana autorskimi rozwiązaniami, zaowocowała osiągnięciem przez Spółkę pozycji niekwestionowanego lidera rynku.

pypec_white

W 2015 roku firma utworzyła własny Dział Badań i Rozwoju, który wykonuje zadania obejmujące analizę, projektowanie i wdrażanie przemysłowych procesów przetwarzania. W szeroko pojętym obszarze innowacji badawczo-rozwojowych SIGLO współpracuje z wybitnymi specjalistami z zakresu technologii, automatyki, mechaniki i logistyki produkcji. Wewnętrzny rozwój – wsparty wymianą doświadczeń – Spółka osiąga również dzięki wzajemnej współpracy z międzynarodową siecią firm z branży recyklingowej.

pypec_gray

Nacechowane innowacyjnością spojrzenie na strategię pozyskiwania i przetwarzania surowców odpadowych zaowocowało wdrożeniem w zakładzie Spółki nowoczesnych rozwiązań. Aktualne działania SIGLO koncentrują się na wdrożeniu procesów – w oparciu o autorskie know-how –  zautomatyzowanej linii przemysłowej do recyklingu maszyn, urządzeń i odpadów RTV-AGD, która stanowić będzie przełom w realizacji tego typu działań na arenie międzynarodowej.

pypec_white

Nowatorską inicjatywą SIGLO jest również usługa ekoBox24.

Działania podejmowane przez SIGLO mają na celu poprawę efektywności procesów przetwórczych, która znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w zmniejszeniu obciążeń dla środowiska i ludzi. Miarodajnym efektem jest minimalizacja ilości odpadów przemysłowych i wytwarzanie pełnowartościowej materii surowcowej.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!